Pågående vaccination - COVID 19 -  KLICKA HÄR FÖR LEDIGA TIDER

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19?


Aktuellt läge för vaccination mot covid-19

Vaccination av 16-17-åringar

16-17-åringar erbjuds att boka vaccinationstid. Du behöver inte ha fyllt 16 år. Saknas e-legitimation går det att ringa vaccinatören för att boka tid. 
Läs mer om hur du gör för att boka tid och vad du ska tänka på inför vaccinationen

Folkhälsomyndigheten: Vaccination av barn och ungdomar

Vaccination av barn 12-15 år

Vaccination av barn 12-15 år har startat i Västra Götaland och genomförs i samverkan mellan skola och vaccinatörer. Vaccineringen kommer i första hand att ske i skolan. Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. För barn 12–15 år finns även möjlighet att vaccineras utanför skolorna hos valfri vaccinatör i mån av lediga tider. Om vaccination sker utanför skolan ska en vårdnadshavare medfölja och skriftligt samtycke finnas från båda vårdnadshavarna.
Det är enbart Pfizer Biontechs vaccin Comirnaty som ges till barn 12-15 år.
Läs mer om vaccinering av 12-15-åringar

Faktablad: Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (pdf)

Tredje dos i Västra Götaland

I Västra Götaland kommer du som är född 1941 eller tidigare att bli kontaktad av din vårdcentral för en tredje dos vaccin mot covid-19. Om du inte vill vänta kan du vända dig till valfri vaccinatör och boka tid via webben eller gå på drop-in. Det ska ha gått minst 6 månader sedan det förra vaccinationstillfället.

Boende på särskilt boende och personer med hemtjänst eller hemsjukvård, kommer att fortlöpande erbjudas en tredje dos.

Samtidig vaccination mot covid-19 och influensa

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Vid injektion av högdos influensavaccin (rekommenderas till personer på särskilda boenden för äldre) och vaccin mot covid-19, ska det gå minst 7 dagar.

För barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot covid-19 och andra vacciner inklusive säsongsinfluensa.
Läs mer om vaccination mot influensa


Född 2005 eller tidigare:

För dig som är under 18 år kan vårdnadshavare ge sitt godkännande till vaccination genom att fylla i en blankett.
Lämnas inte en samtyckesblankett vid vaccinationstillfället kan en mognadsbedömning göras på vaccinationsmottagningen.

COVIDBEVIS:

Om du önskar hämta ut ett covidbevis, besök covidbevis.se . Covidbeviset hämtar data från journalsystemen med ditt samtycke.Mottagningar

Läkarmottagning
Distriktssköterskemottagning
Diabetesmottagning
Astma/KOL mottagning
Vaccinationsmottagning
Barnavårdscentral
Psykologmottagning

Backaplan Vårdcentral


Vi har specialister inom allmänmedicin med många års erfarenhet av sjukvård. Till mottagningen har vi handplockat ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi ser fram emot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kontinuitet under trygga och förtroendefulla former. 

Använda gärna 1177 Vårdguiden, här kan ni beställa tid, av-/omboka tid , förnya recept med mera. 


Address

Gamla Tuvevägen 23
Göteborg 41 705

Telefon

031  3000 190

Email

info@backaplanvc.se