hypertension, high blood pressure, heart disease-867855.jpg

Blodtrycksmottagning

På blodtrycksmottagningen hjälper vi dig som har högt blodtryck att hitta den behandlingen som du mår bäst av och följer upp dig regelbundet hos vår Distriktssköterska med specialistkompetens i hjärtsvikt och hypertoni.

  • Till mottagningen remitteras du som har eller ligger i riskzonen för högt blodtryck och/eller förhöjda blodfetter.
  • Vi arbetar efter regionala och nationella riktlinjer där kost, fysisk aktivitet, livsstil och läkemedelsbehandling ingår.
  • Här kan du få stöd till livsstilsförändringar, få fysisk aktivitet på recept, anpassade kostråd, samt information och råd om dina läkemedel.

Bok tid på telefon:

031- 3000 190