Psykologmottagning

Vi finns för dig

Livet innebär livskriser av olika slag som kan drabba en känslomässigt och då kan man må psykiskt dåligt. Då behöver man ibland prata med någon för att kunna hantera sina känslor och tankar. Vår psykolog erbjuder samtalsstöd, rådgivning och behandlande samtals/korttidsterapi för både vuxna samt barn och ungdomar mellan 6-17 år. Kontakta oss på telefon 031-3000 190 för bokning. 

Om verksamheten

Vår psykosociala verksamhet består av vår psykolog som arbetar i nära samarbete med läkarna på vårdcentralen. huvudsak ges behandlingar i form av korttids-terapi gällande:

  • Kriser som kan ha orsakats av sjukdom, trauma, livshändelser, sorg, relationsproblem eller separation
  • Lättare depressioner, ångest och oro
  • Sömnstörningar
  • Stressrelaterade symtom eller sjukdomar
  • Missbruksproblematik.