Diabetesmottagning

a heart, a drop, icon-3782056.jpg

Vi har en diabetesmottagning där du som har en typ 2 diabetes följs årligen. Vårt diabetesteam består av din läkare och vår diabetessköterska.

Diabetessköterskan har återkommande kontroller under året efter behov och hjälper dig med:

  • Livsstilsfrågor såsom rådgivning i kost, motion, tobak och alkohol.
  • Genomgång och utvärdering av din aktuella diabetesbehandling.
  • Inställning av insulin.
  • Kontroll av blodsocker, blodtryck och fötter samt skickar remiss för ögonbottenfotografering.

På diabetesmottagningen arbetar en distriktssköterska. Du är alltid välkommen att ringa mottagningen vid frågor.

Kvalitetsregister

Liksom de flesta av Sveriges vårdenheter arbetar vi med det Nationella Diabetesregistret (NDR) som är ett kvalitetsregister för diabetes. Om du inte vill vara med i detta register måste du säga till vid besöket. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i diabetes vården. Dina uppgifter är sekretesskyddade.