Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOLmottagning. Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd
Vi erbjuder dig:

  • Utredningar av lungfunktionen med spirometri
  • Uppföljning av medicinering
  • Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
  • Motiverande samtal vid rökstopp
  • Genomgång av inhalationsteknik

Vår astma- och KOL-sköterska arbetar i samråd med din läkare. Har du KOL blir du kallad en gång per år för kontroll. Vår mottagning registrerar i Luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i den vård vi ger.